Oferta

 • Spedycja całopojazdowa, ładunków częściowych i drobnicowych
 • Magazynowanie i dystrybucja
 • Transport:
  • zestawami 24 tonowymi
  • autami od 1 do 8t ładowności
  • niestandardowy
  • chłodniami, izotermami i plandekami
  • towarów niebezpiecznych